Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018
Công thương các huyện Bến Cát
bannerclient tạm thời không có.

Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020

Tóm tắt Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020
Ngày ban hành 03-12-2018
Trích yếu

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề cương Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020;

Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo nội dung Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020.

Để có căn cứ hoàn thiện dự thảo Đề án và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Công Thương trân trọng đề nghị Quý đơn vị đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020 (nội dung chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/gop-y-van-ban/so-cong-thuong-lay-ykien-du-thao-de-an-xuc-tien-thuong-mai-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-- 2020-268.html).

Văn bản góp ý vui lòng gửi về:

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 03 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3898 287/Fax: 274 3898 286

Người liên hệ: Trần Thiện Minh

Điện thoại di động: 0913 860 407

Email: tranthienminh2006@gmail.com, trước ngày 06 tháng 12 năm 2017.

Rất mong nhận được sự góp ý của các cơ quan để Sở tổng hợp. Trân trọng./.

Cơ quan ban hành Chính phủ, Thủ tướng CP
Thể loại
Tài liệu đính kèm
bannerclient tạm thời không có.