Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Công ty CP Đường Biên Hòa

Địa chỉ Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hòa
Địa bàn Thuận An
Mã giấy phép 1234ffff
Thông tin khác
Tên loại doanh nghiệp loại 1