Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)

03/12/2018

Danh mục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)

03/12/2018

Danh mục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)
Các công ty gas trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Các công ty gas trên địa bàn tỉnh Bình Dương

03/12/2018

DANH SÁCH VÀ ĐỊA CHỈ CÁC CTY GAS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Danh sách các doanh nghiệp hoạt động về mỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Danh sách các doanh nghiệp hoạt động về mỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

03/12/2018

Bảng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Danh sách cấp phép hoạt động điện lực

Danh sách cấp phép hoạt động điện lực

03/12/2018

Danh sách các doanh nghiệp hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

03/12/2018

Danh mục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm