Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Danh-muc-dich-vu-cong

Tên thủ tục: *
Lĩnh vực:
phong-ban-phu-trach:
doi-tuong:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
cap:
description1

description2

description3
description4
description5

STT Tên thủ tục cap-do-thu-tuc-hanh-chinh Danh mục lĩnh vực phong-ban-phu-trach nop-ho-so-truc-tuyen
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm An toàn thực phẩm Quản lý công nghiệp nop-ho-so
2 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Quản lý công nghiệp nop-ho-so
3 Kiểm tra năng lực sản xuất hàng may mặc Xuất nhập khẩu Quản lý đầu tư & Hợp tác quốc tế nop-ho-so