Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Mở rộng thị trường Miền Nam

Vốn 105 tỷ VND | CBCNV: 300 người

2018
 • Thành lập chi nhánh Miền Nam
 • Kênh dự án
 • Quy mô sản xuất : 5 nhà máy
 • Quy mô thị trường: 2.000 Đại lý và Nhà PP

Mở rộng thị trường Miền Bắc

Vốn 105 tỷ VND | CBCNV: 300 người

2016
 • Thành lập chi nhánh Miền Bắc
 • Kênh dự án
 • Quy mô thị trường: 2.000 Đại lý và Nhà PP

Mở rộng thị trường Miền Trung

Vốn 105 tỷ VND | CBCNV: 300 người

2010
 • Thành lập chi nhánh Miền Trung
 • Kênh dự án
 • Quy mô sản xuất : 3 nhà máy
 • Quy mô thị trường: 2.000 Đại lý và Nhà PP