Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018
bannerclient tạm thời không có.

Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020

Tóm tắt Sở Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020
Ngày ban hành 03-12-2018
Trích yếu

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đề cương Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020;

Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo nội dung Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020.

Để có căn cứ hoàn thiện dự thảo Đề án và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Công Thương trân trọng đề nghị Quý đơn vị đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020 (nội dung chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/gop-y-van-ban/so-cong-thuong-lay-ykien-du-thao-de-an-xuc-tien-thuong-mai-tinh-binh-duong-giai-doan-2018-- 2020-268.html).

Văn bản góp ý vui lòng gửi về:

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 03 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3898 287/Fax: 274 3898 286

Người liên hệ: Trần Thiện Minh

Điện thoại di động: 0913 860 407

Email: tranthienminh2006@gmail.com, trước ngày 06 tháng 12 năm 2017.

Rất mong nhận được sự góp ý của các cơ quan để Sở tổng hợp. Trân trọng./.

Cơ quan ban hành Chính phủ, Thủ tướng CP
Thể loại
Tài liệu đính kèm

thong-tin-thi-truong

Tên mặt hàng ĐVT Giá
Bia Heineken lon (24 lon) Thùng 390.000
Bia Tiger lon (24 lon) Thùng 330.000
Bia lon 333 Sài gòn Thùng 240.000
Bí xanh kg 19.000
Bưởi năm roi (trái 1kg) Trái 50.000
Cá lóc nuôi bè (0,5kg/con) Kg 75.000
Cải sạch Đà Lạt Kg 17.000
Cải canh Đà Lạt (Lai) Kg 18.000
Nguồn: Sở Công Thương Binh Dương
Ngày cập nhật 28/12/2018
Loại vàng Mua Bán
Vàng SJC 1L - 10L 36.260 36.440
Vàng SJC 5c 36.260 36.460
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.260 36.470
Vàng nhẫn SJC 9999 35.610 36.010
Vàng nữ trang 99,99% 35.260 35.960
Vàng nữ trang 99% 34.904 35.604
Vàng nữ trang 75% 25.723 27.123
Nguồn: Sở Công Thương Binh Dương
Ngày cập nhật 28/12/2018
Tỷ giá Mua Bán
USD 22.700 23.424
EUR 25.157 26.713
JPY 199 211
GBP 27.978 29.708
CHF 22.259 23.636
AUD 15.596 16.561
CAD 16.274 17.281
Nguồn: Sở Công Thương Binh Dương
Ngày cập nhật 28/12/2018