Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IX năm 2018 tại Phú Yên

02-12-2018

Chiều ngày 11/7/2018, Cục Công thương địa phương phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IX. Các đồng chí Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương; Ông Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đào Tấn Cam – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên gồm có 15 tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng là khu vực có vị trí chính trị, kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng đặc biệt quan trọng đối với cả nước.

Phú Yên là một vùng đất duyên hải trù phú nằm ven biển Nam Trung bộ với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ đồng bằng châu thổ đến cao nguyên đồi núi, từ những bãi biển xanh như ngọc đến những sông hồ, đầm vịnh mênh mông, gần đây được xem là một trong những điểm đến mới hấp dẫn cho người yêu thích du lịch và khám phá.Tỉnh rất vinh dự và phấn khởi được Bộ Công Thương chọn làm địa phương tổ chức chuỗi các sự kiện của ngành Công thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên bao gồm: Hội nghị ngành Công thương, Hội nghị công tác Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018; Hội nghị kết nối cung cầu…Đây là cơ hội tốt để tỉnh Phú Yên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ Khuyến công nói riêng và nhiệm vụ ngành Công thương nói chung.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của công tác khuyến công năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của 15 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IX.

            – Theo Cục Công Thương địa phương, năm 2017, tổng kinh phí cả nước dành cho công tác khuyến công gần 260 tỉ đồng, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2017 của 15 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên là 44 tỷ đồng, đạt 94,5% so với kế hoạch năm 2017 là 37.116 triệu đồng, trong đó:

            Kinh phí KCQG: Tổng kinh phí thực hiện là 27.708 triệu đồng, đạt 93,93% so với kế hoạch (29.409 triệu đồng), chiếm 26,56% tổng kinh phí KCQG thực hiện toàn quốc năm 2017 (104.314 triệu đồng) và chiếm 62.53% kinh phí khuyến công toàn vùng.

            Kinh phí KCĐP: Tổng kinh phí thực hiện là 16.602triệu đồng, đạt 94,91% so với kế hoạch (17.492 triệu đồng), chiếm 12,0% tổng kinh phí KCĐP của cả nước năm 2017 (134.588 triệu đồng) và chiếm 37.47% kinh phí khuyến công toàn vùng.

            – Trong 06 tháng đầu năm 2018, kinh phí khuyến công cả nước được phê duyệt hơn 272 tỉ đồng; trong đó, khu vực miền Trung – Tây Nguyên gần 47 tỉ đồng. Đến nay, toàn khu vực đã tạm ứng gần 15,3 tỉ đồng để triển khai các đề án khuyến công nhằm hỗ trợ cho các DN, cơ sở sản xuất.

 Theo đánh giá của Cục Công thương địa phương, các hoạt động quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Đa phần các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp tại các địa phương. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công quốc gia cụ thể hóa bằng các dự án, đề án. Qua đó, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 19/NQ-CP hay Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, Cục Công thương địa phương cho rằng, các hoạt động khuyến công tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, ít các đề án mang tính điển hình và tính lan tỏa. Chưa có nhiều địa phương mạng dạn xây dựng đề án điểm có quy mô lớn, trọng tâm, trọng điểm ngành và có giai đoạn thực hiện dài hạn; Việc đăng kí và triển khai thực hiện các đề án khuyến công ở một số địa phương chưa thực sự bám sát nhu cầu cơ sở CNNT, một số đề án tính khả thi chưa cao..; Công tác thẩm định cấp cơ sở còn hạn chế mang tính thủ tục, không bám sát nội dung yêu cầu…; Bên cạnh đó, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chưa được chú trọng, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương còn chưa được đẩy mạnh, nguồn thu thấp, số lượng dự án và doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh của các trung tâm khuyến công…

Cục CTĐP cũng đề ra 09 giải pháp chính để hoàn thành kế hoạch năm 2018, trong đó cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công gắn với việc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công thương triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP  tại Quyết định số 47/QĐ-BCT ngày 09/01/2017; Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP…; Sở Công thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đơn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định, thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ làm cơ sở để xem xét đánh giá năng lực thực hiện và khen thưởng; Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019, thực hiện mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động khuyên công đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn;Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích;Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; Đổi mới đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyền chuyển tải đầy đử, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách cung cấp thông tin về công nghiệp, khuyến công..;

Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công; Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bố trí kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn và thực hiện dịch vụ khuyến công.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung đánh giá cao kết quả hoạt động khuyến công đã góp phần tích cực giúp DN ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị “Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, đôn đốc chỉ đạo Trung tâm khuyến công của địa phương hoàn thành nhiệm năm 2018; đảm bảo xây dựng kế hoạch khuyến công 2019 đúng thời hạn và chất lượng, có ít nhất 40% địa phương xây dựng được đề án điểm; tập trung nghiên cứu và áp dụng thực hiện hiệu quả các quy định mới; tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng hơn nữa công tác tuyên truyền để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động khuyến công và công nghiệp tới các cơ sở; tăng cường liên kết để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công, đảm bảo 100% các địa phương cử cán bộ chuyên trách về hoạt động khuyến công tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về kiến thức phát triển công nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ về công tác khuyến công, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu của hoạt động khuyến công đã được quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP…”


bannerclient tạm thời không có.
bannerclient tạm thời không có.