Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Khuyến công Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Thái Bình

02-12-2018

Khuyến công Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Thái Bình

Thành phần làm việc của Đoàn Thái Bình và Đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Dương

Sáng ngày 04-07, Bà Phan Thị Khánh Duyên – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương đã tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Thái Bình.
Thành phần của đoàn Thái Bình gồm có: Đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp; Đại diện các phòng chuyên môn của Trung tâm… do Ông Hà Văn Hải– Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn. 
Tại buổi làm việc các bên đã trình bày sơ nét về kết quả hoạt động công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017 và hoạt động 7 tháng đầu năm 2018, qua đó đã trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm quản lý khuyến công để nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình công tác như:
- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ chế hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới khi có phương án sáp nhập
- Triển khai thực hiện các nội dung khuyến công theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công; Công tác tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trung tâm như: Chương trình khuyến công giai đoạn; Một số mức chi về nội dung hoạt động khuyến công theo quy định mới do Bộ Tài chính ban hành; Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… 

Buổi làm việc là cơ hội để cán bộ công chức, viên chức làm công tác khuyến công của 2 tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi học tập để từ đó đúc kết, tích lũy được kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác được giao trong thời gian tới…

Anh Tuấn - TTKC.


bannerclient tạm thời không có.
bannerclient tạm thời không có.