Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Ngành công nghiệp đồ gỗ của EU vẫn thống trị tại thị trường nội địa

02-12-2018

Theo thống kê từ Eurostat, ngành công nghiệp đồ gỗ nội thất của EU năm 2017 nhập khẩu có giảm chút ít, nhưng hiện tại đang nỗ lực tăng doanh số bán sang thị trường ngoài EU khi thương mại toàn cầu chậm lại. Tuy nhiên, ngành này lại một lần nữa củng cố sự thống trị của mình trên thị trường nội địa trong năm 2018.

Theo thống kê từ Eurostat, ngành công nghiệp đồ gỗ nội thất của EU năm 2017 nhập khẩu có giảm chút ít, nhưng hiện tại đang nỗ lực tăng doanh số bán sang thị trường ngoài EU khi thương mại toàn cầu chậm lại. Tuy nhiên, ngành này lại một lần nữa củng cố sự thống trị của mình trên thị trường nội địa trong năm 2018.

Theo báo cáo của ITTO, ngành đồ gỗ nội thất EU tăng trưởng chậm trong năm 2017. Trị giá sản xuất đồ gỗ nội thất của EU là 40,3 tỷ Euro trong năm 2017, không thay đổi so với năm trước.Tổng nhập khẩu từ bên ngoài khu vực tăng 9% đạt 6,29 tỷ Euro.

Trong năm 2017, nhập khẩu đồ gỗ của EU đã tăng 7% từ khu vực nhiệt đới,đạt 1,75 tỷ Euro và 3% từ Trung Quốc, đạt 3,18 tỷ Euro. Tuy nhiên, hầu hết các lợi ích thuộc về các nước ôn đới không thuộc EU, như Ukraine, Bosnia và Serbia. Tổng nhập khẩu từ các nước này tăng 28%, đạt 1,36 tỷ Euro.

Tiêu thụ đồ gỗ nội thất của EU là 37,6 tỷ Euro trong năm 2017, tăng 2% so với năm 2016. Mặc dù nhập khẩu tăng trong năm 2017, tỷ trọng các nhà sản xuất nội địa trong tổng nguồn cung nội thất EU chỉ giảm nhẹ trong năm ngoái.

Trong năm 2017, các nhà sản xuất trong nước chiếm tới 86,7% tổng trị giá đồ gỗ được cung cấp vào thị trường EU, giảm từ 87,5% năm 2016. Dữ liệu sản xuất đồ nội thất gỗ EU chỉ được xuất bản hàng năm, vì vậy còn quá sớm để đánh giá mức tiêu thụ đang phát triển như thế nào trong năm 2018. Tuy nhiên, cũng có thể suy ra từ dữ liệu chi tiết hàng tháng của EU về thương mại trong và ngoài khu vực bao gồm thị phần thay đổi của các quốc gia cung cấp đồ gỗ khác nhau cho EU, cùng với những thay đổi trong mô hình phân phối nội bộ vào năm 2018.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại..


bannerclient tạm thời không có.
bannerclient tạm thời không có.