Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Sở Công Thương Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Long

02-12-2018

Sở Công Thương Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Long

Thành phần làm việc của Đoàn Vĩnh Long và Đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Bình Dương

Thành phần của đoàn Vĩnh Long gồm có: Ông Võ Ngọc Tú – Phó Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, Đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, Đại diện các Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện và một số doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc các bên đã trình bày sơ nét về kết quả hoạt động khuyến công và hoạt động sản xuất sạch hơn trong thời gian qua, trong đó chú trọng năm 2017 và hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, qua đó đã trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm quản lý để nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai công tác khuyến công cũng như hoạt động áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng..:

 

- Công tác tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trung tâm như: Chương trình khuyến công giai đoạn; Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của 2 tỉnh...

- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ chế hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới khi có phương án sáp nhập.

- Triển khai thực hiện các nội dung khuyến công theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công.

- Công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương và khuyến công quốc gia. Tổ chức thực hiện công tác Tư vấn phát triển công nghiệp, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng…

Sau buổi làm việc đoàn Vĩnh Long đã được khảo sát thực tế đơn vị được thụ hưởng từ chương trình khuyến công, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng tại Công ty TNHH MTV Triệu Phú Lộc tại Khu phố Ông Đông – Phường Tân Hiệp – Thị Xã Tân Uyên – Bình Dương.

Buổi làm việc là cơ hội để công chức, viên chức làm công tác quản lý và các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn 2 tỉnh có điều kiện gặp gỡ, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác khuyến công và áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất..

Anh Tuấn - TTKC.


bannerclient tạm thời không có.
bannerclient tạm thời không có.