Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Thông báo: Chương trình, tài liệu hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2018

03-12-2018

CMSC Chương trình, tài liệu hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2018.

1. Chương trình Hội nghị

  • Thời gian: Từ 08 giờ đến 12 giờ, Thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triễn lãm tỉnh.
  • Chương trình chi tiết:

 

Thời gian

Nội dung

07h30 – 08h30

Đón khách

08h30 – 08h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08h40 – 09h00

Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

9h15 – 10h15

Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp

10h15 – 10h30

Nghỉ giải lao – Tea Break

10h30 – 11h45

Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp (tiếp theo)

11h45- 12h00

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị

12h00

Lãnh đạo UBND tỉnh mời dùng cơm thân mật

 

2. Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
3. Tổng hợp trả lời các kiến nghị của các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp đầu tư trong nước
4. Văn bản trả lời của các Sở, Ban ngành:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Lao động và Thương binh Xã hội;
- Sở Giao thông Vận tải;

- Ngân hàng Nhà nước;
- Cục thuế;
- Cục Hải quan;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý các KCN;
- Công ty Điện lực Bình Dương;

Phòng QLCN-SCT.


bannerclient tạm thời không có.
bannerclient tạm thời không có.